Ideale gastheer voor Technisch Professionals

Aandeel Nederlandse flexwerkers verdubbelt

24-12-2013

De flexibele schil in Nederland groeit van 10,9 procent van de beroepsbevolking nu tot ongeveer 20 procent in 2040.

© Thinkstock

"De werknemer wil flexibeler werken, terwijl de inlener steeds meer op zoek gaat naar flexibel personeel", zo verwacht Rob de Laat, een van de auteurs van het boek Professioneel inhuren van flexibel personeel, dat hij samen met Max Boodie en Paul Oldenburg schreef.

"Als de economie aantrekt, ontstaat er meer vraag naar flexibel personeel vanuit organisaties. Als de arbeidsmarkt vervolgens weer krapper wordt, willen mensen zelf graag flexibel aan de slag, omdat zij daar kansen in zien", aldus De Laat, die zelf sinds 1987 actief is op de markt voor detachering.

Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en onderzoeksbureau EIM is de Nederlandse markt voor flexibele arbeid gegroeid tot een omvang van 32 miljard euro per jaar.

Samen incasseren de 843.000 uitzendkrachten, payrollers, gedetacheerden en zzp’ers in Nederland 12 procent van de totale landelijke loonsom. Zzp'ers maken van dit aantal flexwerkers met 370.000 bijna de helft uit.

Serieus
De groei van de flexibele arbeidsmarkt zorgt ervoor dat organisaties de inhuur van flexibel personeel steeds serieuzer benaderen. "De regie was altijd een ondergeschoven kindje", aldus De Laat. "Organisaties vragen meer advies en huren vaker een externe regiepartij in."

Ook groeit het aantal online inhuurmarktplaatsen. "De professional maakt zichzelf zichtbaar en biedt zichzelf aan. Zo ontstaat er marktwerking."

Rechtstreeks zakendoen met de kandidaten kan volgens de auteurs al snel 10 tot 15 procent van de inhuurkosten schelen. Toch maken zorginstellingen, overheden en bedrijven volgens hen nog vaak klakkeloos gebruik van de bekende mechanismen als uitzenden, detacheren en zzp-bemiddeling.

Besparen
Organisaties die het grondig aanpakken kunnen jaarlijks 3 tot 5 miljard euro besparen op hun inhuurkosten. "Dat kunnen ze onder meer doen door het aantal schakels in de keten terug te brengen en goed te kijken naar de processen. Het inzetten van die inhuurmarktplaatsen levert heel veel op."

De Laat verwacht dan ook dat bemiddelaars het steeds lastiger zullen krijgen. "Dat kost nu eenmaal meer geld. Bovendien liggen de marges die tussenpersonen in Nederland rekenen hoog. Ik denk dat uitzendbureaus in de toekomst kleiner en gespecialiseerder zullen worden."