Ideale gastheer voor Technisch Professionals

De arbeidsmarkt hersteld verder..

18-02-2015

Uitkeringsinstantie UWV denkt dat de arbeidsmarkt dit jaar blijft verbeteren als gevolg van de aantrekkende economie. Voor het eerst in jaren groeit het aantal banen, bleek vandaag uit de arbeidsmarktprognose van de instantie. 

UWV rekent op 31.000 banen meer in 2015, na een lange periode van krimp. Het grootste deel van deze groei zit in de uitzendsector, maar ook in de zakelijke dienstverlening.

Het aantal banen in de bouw zal voor het eerst sinds 2008 groeien, er komen 2.000 banen bij. UWV noemt de verwachte vacaturegroei “sterk”, door onder meer het aantrekken van de bouwactiviteiten.

Ook dit jaar blijft de zorg- en welzijnssector achter. In 2014 nam daar de werkgelegenheid al met 36.000 banen af, daar komen nog eens 14.000 banen bovenop. De krimp zal vooral zichtbaar zijn bij de ouderenzorg.

Het UWV schrijft: “Door extra middelen die het kabinet ter beschikking heeft gesteld zal het banenverlies minder groot zijn dan eerder voorzien.”

Dankzij de groei dalen de uitkeringslasten voor werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dit jaar met 479 miljoen euro. Het aantal WW-uitkering is 27.000 lager dan verwacht.

Het aantal vacatures neemt volgens de prognoses met 88.000 toe tot bijna 800.000. De vacaturemarkt trekt aan door uitbreiding van de werkgelegenheid en vervanging van personeel na pensionering. Er wordt ook meer van baan gewisseld.

Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV, zegt: “Gemiddeld over 2014 zijn er minder banen. Daarnaast zijn bedrijven voorzichtig en profiteren niet alle groepen werkzoekenden van het herstel.”

Met name voor laagopgeleide 50-plussers is het moeilijk om weer aan werk te komen. Een op de twaalf langdurig werklozen behoort volgens het UWV tot deze groep.

De arbeidsmarkt blijft nog steeds ver verwijderd van het niveau van voor de crisis. Het aantal uitkeringen is tussen 2008 en 2014 toegenomen van 171.000 naar 441.000.

Bron: NRC.nl (2015)