Ideale gastheer voor Technisch Professionals

Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996

18-04-2014

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2013 gedaald tot 3,9 procent. Dat betekent dat per duizend werknemers er 39 ziek zijn. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds de start in 1996 van de huidige waarneming.

Het verzuim in de bouw ligt met 3,8 procent onder het landelijke gemiddelde. Na een periode van stabilisatie tussen 2004 en 2011 is het ziekteverzuimpecentage de laaste twee jaar verder gedaald. In 2013 zijn nog maar 39 van de duizend werknemers ziek. Het lage ziekteverzuim kan verband houden met de ongunstige economische situatie. Het ziekteverzuimpercentage was de afgelopen achttien jaar niet eerder zo laag.

Vanaf 2002 daalde het ziekteverzuim na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Door deze wet werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Naarmate bedrijven meer werknemers hebben, is het ziekteverzuim hoger. Bij bedrijven met minder dan tien werknemers bedroeg het verzuim 1,6 procent in 2013. Bij bedrijven met tussen de tien en honderd werknemers was het verzuim met 3,4 procent meer dan twee maal zo hoog. Bij de grote bedrijven was het met 4,7 procent zelfs drie keer zo hoog. Ook aan het begin van deze eeuw hield het verzuim verband met de bedrijfsomvang. Ten opzichte van 2001 is het verzuim ongeacht het aantal werknemers afgenomen.